TRƯỜNG THCS & THPT TÂY SƠN

14:51 ICT Thứ hai, 27/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Chuyên môn THCS

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

Thứ ba - 13/10/2020 09:55
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

 


SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TRƯỜNG THCS&THPT TÂY SƠN  


                  Số: 13/KH-TS

Đà Lạt, ngày  24 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021


Những căn cứ để xây dựng kế hoạch năm học:

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 ;

Công văn số 1665/SGD&ĐT-GDTrH ngày 15/9/2020 của Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 và kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019 - 2020 của Trường THCS&THPT Tây Sơn;

Trường THCS&THPT Tây Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 với các nội dung cụ thể sau đây:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI

I. TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP

1. Về Cơ sở vật chất.

Diện tích khuôn viên nhà trường: 5.468,5m2; có 35 phòng học (34 phòng trang bị ti vi 55in, trang bị 01 máy chấm trắc nghiệm, bị hệ thống đèn Led các phòng học và chức năng, 02 phòng thí nghiệm- thực hành (Vật Lý và Hoá - Sinh), 04 phòng tin học, 01 Phòng Lab dành cho học Ngoại ngữ và 01 phòng Hội thảo. Hội trường có sức chứa khoảng 300 chỗ ngồi, có 04 khu nhà vệ sinh dành cho học sinh. Hệ thống điện, nước, kính cửa bị hư hỏng cũng được sửa chữa thay thế kịp thời.

Năm học 2019-2020 nhà trường sử dụng hợp lý các nguồn vốn: Ngân sách, học phí, quỹ xã hội hoá (quỹ hổ trợ CSVC của CMHS),…để từng bước nâng cấp CSVC và trang thiết bị dạy học, phục vụ tương đối tốt cho công tác giảng dạy và học tập. 

Sơn sửa, lát gạch các phòng học dãy A, sơn bên ngoài các phòng học dãy B (K12), đang tiến hành xây dựng mới khu nhà vệ sinh dãy A, lát gạch sân trên, mua sắm các trang thiết bị cho phòng thiết bị, các phòng thí nghiệm... và một số công việc sửa chữa nhỏ khác.

CSVC cơ bản đáp ứng cho hoạt động dạy và học cho năm học mới 2020 - 2021.
2. Về Học sinh.

Năm học 2020-2021 có 55 lớp,  2.456 học sinh. Bao gồm :

CẤP

KHỐI

SỐ LỚP

TS HỌC SINH

GHI CHÚ

THCS

Khối 6

8

386

6A1: Tăng Cường Tiếng Pháp

6A2:  Tiếng Anh theo đề án NN

Khối 7

8

379

7A1: Tăng Cường Tiếng Pháp

7A2:  Tiếng Anh theo đề án NN

Khối 8

6

307

8A1: Tăng Cường Tiếng Pháp

8A2:  Tiếng Anh theo đề án NN

Khối 9

9

363

9A1: Tăng Cường Tiếng Pháp

9A2:  Tiếng Anh theo đề án NN

TS. THCS

31

1435

 

THPT

Khối 10

9

388

Điểm chuẩn  NV1: 32 điểm

NV2 : 34 điểm

Khối 11

8

337

 

Khối 12

7

296

 

TS. THPT

24

1021

 

TOÀN TRƯỜNG

55

2456

 

3. Đội ngũ CBGVNV: Tổng số 120 người

- CBQL: 03 người (03 Thạc sĩ ); Đảng bộ có 50 Đảng viên, 04 Chi bộ trực thuộc.

- Giáo viên có 109 người:  

+ GV THCS: 56 người (có 01 Thạc sĩ)

+ GV THPT: 53 người (có 16 Thạc sĩ).

- CNV: 08 người (01 GV kiêm nhiệm Thủ quỹ)

- Phụ trách Đoàn – Đội: 02 (do 02 GV kiêm nhiệm); 

- Phụ trách thiết bị: 02 (do 02 GV kiêm nhiệm)


Tổng hợp giáo viên theo từng môn học:MÔN


CẤP

 HỌC

Văn

Toán 

CN

Hóa

Sinh

CN

Anh

CD

TD

QP

Tin

Sử

Địa

MT

Nhạc
Pháp
Đoàn, Đội

Cộng

THCS

8

10

4

5

3

6

1

4

0

2

3

4

2

2


2


1kn

56

THPT

7

10

6

6

3

7

2

2

2

3

2

3

0

0

 

1kn

53


- Cô Hoàng Thị Ngọc Điệp (Toán THCS) nghỉ hộ sản từ tháng 01/2021; Thầy Nguyễn Ngọc Mạnh Tuấn xin nghỉ không lương từ 8/2020 đến 7/2021 để chữa bệnh. 

- Hợp đồng lại Cô Nguyễn Thị Thuý Liễu (về hưu) nhân viên y tế.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI CƠ BẢN

1. Khó khăn.

- Diện tích khuôn viên trường quá nhỏ nhưng quy mô số lớp, số học sinh đông và chất lượng không đồng đều.  . 

- Trường học 2 ca cho 2 cấp nên thiếu phòng học để tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu và tổ chức các hoạt động giáo dục khác, phòng học bộ môn chưa được trang bị đúng tiêu chuẩn quy định, thiếu phòng thực hành, chưa có phòng học đa năng, thiếu sân bãi học TD, QP. 

- Về đội ngũ GV: Việc thừa thiếu cục bộ do lịch sử để lại. Các phòng chức năng còn GV kiêm nhiệm.Mặt khác do biên chế lớp học 2 năm trở lại đây không cân đối giữa 2 cấp học (số lớp THCS tăng, số lớp THPT giảm) vì vậy khó khăn trong việc điều chuyển GV giữa 2 cấp học và PCCM có ảnh hưởng đến công tác tổ chức.

2. Thuận lợi.

- Có sự quan tâm của lãnh đạo ngành giáo dục và địa phương đối với nhà trường.

- Sự phối hợp thường xuyên của Ban đại diện CMHS và số đông phụ huynh.

- Đội ngũ GV đa số nhiệt tình, có trách nhiệm và có tâm huyết với nghề, nhiều thầy cô giáo có năng lực giảng dạy tốt và có ý thức nâng cao tay nghề .  

- Chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh tiếp tục duy trì và chuyển biến . 

B. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2020-2021.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học; thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh- thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của ngành "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và các cuộc vận động. Tạo được chuyển biến mới trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục đổi mới hình thức các họat động giáo dục NGLL,GDHN, các chương trình công tác phối hợp, chú trọng công tác y tế- vệ sinh trường học, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn bạo lực học đường, giáo dục - hướng dẫn học sinh chấp hành trật tự - an toàn giao thông. 

3. Triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2020-2021 theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường. Triển khai Kế hoạch số 1728/SGDĐT-GDTrH  ngày 21/9/2020 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; tiếp cận và nghiên cứu kỹ với chương trình giáo dục phổ thông mới đã được thông qua (28/7/2017) và tổ chức, phổ biến tìm hiểu SGK giáo dục phổ thông mới (khi Bộ GD thông báo ban hành); đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học.

4. Triển khai thực hiện theo Thông tư mới Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồn huy động xã hội hoá  để đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu.

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC 2020-2021

I. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

1. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, chú trọng nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường có xây dựng chương trình hành động, nội dung học tập và làm theo trong từng lãnh vực chuyên môn của mình.

- Tổ chức cho học sinh học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; đồng thời đăng ký một nội dung học tập và làm theo cụ thể nhằm nâng cao chất lượng học tập và hạnh kiểm của học sinh. Coi  trọng việc giảng dạy môn GDCD và các môn có dạy kiến thức lồng ghép để giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục thông qua nội dung chương trình môn học một cách hợp lý và hiệu quả, tránh áp đặt nặng nề. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT.

- Gắn việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với phong trào thi đua có hiệu quả, chất lượng. 

2. Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với yêu cầu tiếp tục đổi mới trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Căn cứ tiêu chí đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ, trên cơ sở kết quả đánh giá việc thực hiện phong trào của năm học 2018-2019, các đòan thể và các bộ phận công tác phải có biện pháp khắc phục những tồn tại của năm học trước để nâng cao chất lượng hoạt động. Một số giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai quy tắc ứng xử trong trường học (CBGVNV và HS), quan tâm việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy vai trò tích cực của từng thành viên trong nhà trường, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Triển khai giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong một số môn học và các hoạt động giáo dục theo chương trình của Bộ GDĐT. Đặc biệt cần chú trọng hơn nữa việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em có sự hiểu biết trong cách cư xử thông cảm, nhân ái với nhau, đồng thời có thái độ tích cực đối với chuẩn mực về văn hoá, xã hội, đạo đức chính trực, sự công bằng…. Từ đó giúp các em sống tự tin , yêu thích và gắn bó trường lớp, có bản lĩnh, biết tự đánh giá, tự kiềm chế bản thân với những áp lực, căng thẳng trong học tập cũng như  trong cuộc sống.

- Có biện pháp tích cực trong việc phòng chống bạo lực học đường; kiên quyết  ngăn chặn học sinh tham gia trò chơi game online có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh ở trong và ngoài trường học; không tham gia các trang mạng xã hội có nội dung xấu; đảm bảo an toàn giao thông và các kĩ năng thực thi an toàn giao thông, kĩ năng xử lý trước các tình huống có liên quan đến tệ nạn xã hội.

- Đoàn – Đội – Hội phối hợp với nhóm giáo viên thể dục thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT cho CBGVNV và học sinh. Tiếp tục duy trì Câu lạc bộ phòng chống bạo lực học đường, chú trọng phối hợp với công an, chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực để nắm bắt thông tin nhằm xử lý kịp thời các hiện tượng vi phạm của học sinh. 

- Phát huy vai trò của Ban đại diện CMHS lớp trong việc phối hợp với GVCN, GV bộ môn để giáo dục học sinh. Việc mời và tiếp phụ huynh phải sắp xếp trong những buổi GV không có tiết dạy.

- Tổ chức thường xuyên vệ sinh trường, lớp sạch đẹp, thoáng mát, tôn tạo cảnh quan, môi trường . Đoàn, Đội triển khai công trình thanh niên và công trình măng non của các lớp.

- Áp dụng việc đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực như thay đổi cách cư xử trong lớp học và  xây dựng quy tắc đề cập đến những chuẩn mực đạo đức và giá trị: sự an toàn, tôn trọng lẫn nhau, lòng nhân ái và sự trung thực một cách rõ ràng và nhất quán; khuyến khích động viên khen ngợi  khi học sinh có hành vi tích cực, qua đó kịp thời ngăn ngừa những hành động hoặc hành vi tiêu cực trước khi xảy ra. Giáo dục học sinh bằng tình yêu thương và sự cảm thông tránh việc dùng biện pháp giáo dục bằng trừng phạt thân thể hoặc thiếu sự động viên, khích lệ.

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

1.1. Triển khai thực hiện Công văn số 1162/SGDĐT-GDTrH ngày 06/7/2020 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh và Công văn số 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Cần tập trung:

Các Tổ/Nhóm bộ môn căn cứ phụ lục các bộ môn đính kèm Công văn số 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông để xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình (Chương trình GDPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 05/5/2006), xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc qua mạng, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống bất thường khác. 

1.1.1. Các Tổ (nhóm) chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần) phù hợp với điều kiện của trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong SGK, xây dựng các chủ đề dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, thực hành pháp luật.; đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ I và hoàn thành chương trình vào cuối năm học đúng thời gian quy định thống nhất trên toàn tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ; tuần học thứ nhất từ 07/9/2020; nghiên cứu kỹ các hướng dẫn chuyên môn các bộ môn của Sở GDĐT (có hướng dẫn riêng) để xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng Tổ (nhóm) chuyên môn trong năm học 2020 – 2021. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục của Tổ (nhóm) chuyên môn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1162/SGDĐT-GDTrH ngày 06/7/2020 của Sở GDĐT và theo hướng dẫn tại Công văn số 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở GDĐT; phải được Lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.

1.1.2. Điều chỉnh nội dung dạy học các bộ môn: Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, GDCD theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (và Hướng dẫn số 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8//2020 của Sở GDĐT Lâm Đồng) thay thế công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Riêng đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ và hoạt động giáo dục tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

1.2. Tăng cường và duy trì tổ chức dạy học thêm trong trường theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UNND Tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu và sự thoả thuận của CMHS. Nội dung dạy học cần chú trọng các yêu cầu: phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; chú trọng nội dung cơ bản, nâng cao và dãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Thống nhất đề cương các nội dung dạy thêm ở tổ, nhóm chuyên môn  phù hợp với thực tiễn dạy học và đặc thù đối tượng học sinh trình BGH phê duyệt để thực hiện.Đặc biệt tổ chức dạy học, kiểm tra và ôn tập tốt cho học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2021 theo phương án của Bộ GD&ĐT.

1.3. Thực hiện tốt việc dạy học tự chọn, cụ thể. 

Dạy học chủ đề tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới. 

- Triển khai dạy Tin học (môn học tự chọn bắt buộc) đối với học sinh THCS. 

- Đối với THPT triển khai dạy học các chủ đề tự chọn bám sát. Nội dung và yêu cầu dạy học chủ đề tự chọn bám sát phải được tổ trưởng (nhóm trưởng) chuyên môn thẩm định trước khi trình BGH phê duyệt. Giáo viên được phân công dạy chủ đề tự chọn căn cứ nội dung được duyệt, tổ chức soạn giảng phù hợp với đối tượng học sinh từng lớp.

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông của Bộ GDĐT. 

1.4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ.

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn dạy học tiếng Anh từ năm học 2015 - 2016 của Sở GDĐT; tích cực chuẩn bị điều kiện về học sinh, giáo viên, CSVC để chuyển sang dạy học theo chương trình mới khi có chỉ đạo của Sở GDĐT. Tổ ngoại ngữ (02 cấp) cần chuẩn bị tiếp cận kế hoạch dạy học theo Đề án của Bộ GD&ĐT “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 -2020” và tiếp tục triển khai chương trình Anh văn theo Đề án đối với học sinh 04 lớp tiếng Anh 6A2, 7A2, 8A2 và 9A2.

Đối với môn tiếng Pháp.

Triển khai giảng dạy tiếng Pháp theo Chương trình tăng cường tiếng Pháp do Bộ GD&ĐT qui định và Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Lâm Đồng thực hiện theo CV số 6537/BGDĐT-GDTrH ngày 17/11/2014 về hướng dẫn thực hiện chương trình song ngữ và chương trình tăng cường tiếng Pháp kể từ năm học 2014-2015.

1.5. Tổ chức hiệu quả các cuộc thi cấp cơ sở dành cho học sinh THCS & THPT và tích cực tham gia các Cuộc thi do Ngành tổ chức. Các Tổ CM cần mạnh dạn tuyển chọn và bồi dưỡng cho HS tham gia các Kỳ thi chọn HSG, Hội thi khoa học kỹ thuật,...

1.6. Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động ngoại khoại khoá theo hướng hoạt động trải nghiệm; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014); tổ chức tốt công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường học (Tổ tư vấn, Đoàn, Đội).

Tổ chức hoạt động ngoại khóa trải nghiệm tích hợp liên môn cho học sinh.

Mỗi tuần GVCN, Đoàn, Đội thực hiện giáo dục ít nhất 01 kỹ năng sống cho học sinh. Học sinh tham gia kể chuyện, đọc sách, xem phim về Bác Hồ.

1.7. Tiếp tục thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh và các hoạt động giáo dục: Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất; giáo dục phòng chống tham nhũng, giảng dạy tích hợp hiệu quả môn GDCD về nội dung phòng, chống tham nhũng cho học sinh khối 10,11,12;… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

1.8. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hướng nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện theo CV số 769/SGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Sở GDĐT. Cần lưu ý: Hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở cấp THCS là nội dung giáo dục tự chọn (theo công văn 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2006 của Bộ GDĐT) và hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở cấp THPT là nội dung giáo dục được qui định trong Kế hoạch giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành (QĐ số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006).

Trường phối hợp với trung tâm GDTX-KTTH-HN Đà Lạt tổ chức dạy nghề cho học sinh lớp 11. 

Chú trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, góp phần phân luồng và chuẩn bị cho học sinh lớp 9 lựa chọn các chương trình học ở trường THPT hợp lý; giúp học sinh 12 lựa chọn ngành nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động phù hợp với năng lực bản thân, yêu cầu nhân lực của địa phương và cả nước.   

1.9. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương. 

Nội dung giáo dục địa phương phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học, gắn lý luận với thực tiễn. Khi giảng dạy, ngoài việc liên hệ với thực tiễn hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của địa phương ngay trong bài dạy, còn phải thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở các tiết học (bài, môđun, chủ đề ...) đã quy định trong phân phối chương trình hoặc đưa nội dung giáo dục địa phương thành một phần của tiết học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  tài liệu giáo dục địa phương ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông do Sở GD&ĐT ban hành, giáo viên bộ môn cần chủ động sưu tầm tư liệu và sử dụng phương pháp tích hợp để lồng ghép các nội dung liên hệ, giáo dục về địa phương sao cho phù hợp với đặc thù nội dung môn học. Việc giảng dạy phần lịch sử địa phương cần chú ý giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh Lâm Đồng cho học sinh.

1.10. Tiếp tục thực hiện phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Tiếp tục duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2021.

2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Các tổ/nhóm bộ môn thiết kế bài dạy bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo quy định. Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học

          (Mở đầu (tình huống có vấn đề, giao nhiệm vụ học tập) xác định vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập gắn với kiến thức mới của bài học; Hình thành kiến thức mới (hoạt động với sách giáo khoa, thiết bị dạy học và học liệu để khai thác, tiếp nhận kiến thức mới thông qua kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, vật thật); Luyện tập (câu hỏi, bài tập, thực hành, thí nghiệm) để phát triển các kĩ năng gắn với kiến thức mới vừa học; Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các tình huống, vấn đề trong thực tiễn; Tìm tòi mở rộng (cho học sinh khá giỏi làm ở nhà).)

Với mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và sản phẩm cụ thể để giao cho học sinh thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng. Tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình.

(Sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu phù hợp theo nội dung hoạt động với câu hỏi/lệnh rõ về mục đích, cách thức thực hiện (đọc, nhìn, nghe, nói, làm) và yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành.) 

Tiếp tục Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Triển khai Kế hoạch số 1728/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2020 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2.1. Đổi mới phương pháp dạy học

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/GGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/GGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau.Đặc biệt, đối với các bộ môn có học sinh tham gia kỳ thi TN THPT lớp 12 theo phương án thi của Bộ GD&ĐT cần đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với hình thức thi THPT QG.

- Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.

Theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, trong năm học 2018 – 2019, mỗi tổ/nhóm chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả về Sở GDĐT và qua diễn đàn trên mạng (có kế hoạch riêng).

Mỗi Tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện ít nhất 01 chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" . Mỗi GV có ít nhất 01 bài viết chuyên môn.

2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo;... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học Công nghệ và Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tổ chức hàng năm. 

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. 

3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

a) Tổ chức quán triệt trong giáo viên, học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư mới số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT ngày 12/12/2011 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT và Thông tư mới Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo quy định của Sở GDĐT và Bộ GDĐT; lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông. Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDPT hiện hành.

b) Thực hiện đánh giá thường xuyên trực tiếp hoặc trực tuyến bằng các hình thức: hỏi - đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

c) Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận, đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng tiêu chí cho các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.

Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao; có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

đ) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT theo quy định tại Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT; lập hồ sơ và lưu trữ kết quả đánh giá, xếp loại thể lực học sinh THPT sau khi kiểm tra; tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp vào cuối năm học.

4. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình

Các tổ/nhóm chuyên môn có kế hoạch dự phòng về dạy học qua internet, trên truyền hình trong trường hợp phải cho học sinh tạm nghỉ học để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 579/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet và trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19); giáo viên chủ động xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập với sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.

III. Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học.

Tiếp tục chủ động thực hiện tốt việc triển khai CT GDPT 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 284/SGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

a) Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học 

- Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn hiệu trưởng. Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên cấp THCS và THPT theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung.

- Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.

b) Xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên theo Kế hoạch số 668/KH-SGDĐT ngày 20/4/2020 của Sở GDĐT bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 1511/KH-SGDĐT ngày 28/8/2020 về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

c) Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn sách giáo khoa mới, bảo đảm tập huấn cho 100% giáo viên dạy học lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018.

d) Bảo đảm hệ thống quản lý học tập (LMS) và cấp tài khoản cho tất cả giáo viên, cán bộ quản lý để thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán và đại trà triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức thực hiện các chương trình thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT.

IV.  Đổi mới công tác quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Đổi mới công tác quản lý.

Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện thống nhất việc qui định hồ sơ sổ sách, hướng dẫn chuyên môn của Sở GD&ĐT Lâm Đồng theo Thông tư mới Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học...

Tổ chức tốt công tác thanh – kiểm tra nội bộ trường học. Phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong việc kiểm tra GV thực hiện các quy định về chuyên môn. Trên cơ sở kết quả thanh tra, đẩy mạnh công tác tư vấn, xác định rõ các tồn tại, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Quản lý dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND Tỉnh Lâm Đồng v/v Qui định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011. 

Tổ chức thực hiện có chất lượng công tác đánh giá CBQL, giáo viên, NV theo đúng quy định (Nghị định mới số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Thủ tướng Chinh Phủ), đúng thực chất, công minh; khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, hình thức, cả nể; khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh. 

Đề cao việc xây dựng thái độ, hành vi ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong trường; triển khai học tập và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử trong trường học.

Tiếp tục cải cách hành chính các bộ phận, đặc biệt ở bộ phận Văn phòng.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tổ chức tốt việc tập huấn lại về các nội dung đã được Sở GDĐT tổ chức bồi dưỡng trong đợt tập huấn hè 2020 và trong năm học (dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật; giáo dục kỹ năng sống; công tác GVCN lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội,…)

Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn – nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư, công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tiếp tục bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp  giáo viên cấp THCS, THPT theo qui định. 

Triển khai Công văn số 1480/SGDĐT-CNTT ngày 26/8/2020 của Sở GD&D9T Lâm Đồng về việc triển khai sử dụng hệ thống quản lý trường học online vnEdu thay thế cho hệ thống VNPT School và tổ chức tập huấn cho CBGVNV .

Tiếp tục tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. 

Tiếp tục chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp lại đội ngũ theo hướng tinh gọn, đội ngũ cốt cán trẻ hoá, năng động ,có tính kế thừa, đảm bảo tính ổn định và đổi mới, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối điều tiết về cơ cấu giáo viên cho 2 cấp học, tránh lãng phí trong phân công công tác. Tổ chức và triển khai kế hoạch BDTX của CBGV theo đúng hướng dẫn của Sở. Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc.

Tổ chức tốt các hội thi GVDG, GVCNG, NVSP trẻ cấp trường và theo kế hoạch của cấp trên và trường. 

VI. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động xã hội hoá khác để tăng cường, bổ sung trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hoạt động NGLL, sửa chữa CSVC đã xuống cấp, xây dựng mới các nhà vệ sinh học sinh, khuôn viên trường xanh sạch đẹp. 

Tạo nguồn cung ứng tài liệu chuyên môn; tăng cường trang bị phương tiện, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật cho trường nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền – phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng – chống ma túy, bạo lực học đường.

Trang bị tài liệu cho GV để đảm bảo hiệu quả công tác bồi dưỡng theo phương thức kết hợp với tự nghiên cứu – tìm hiểu; nhất là về kỹ năng thiết lập ma trận – ra đề và xây dựng thư viện câu hỏi, đề kiểm tra – đánh giá; về công tác quản lý tổ chuyên môn, công tác chủ nhiệm; về tự học nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh; GV cốt cán bồi dưỡng học sinh giỏi . . . 

2. Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Tổ chuyên môn chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức khai thác tối đa hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất, thư viện, phòng học bộ môn hiện có phục vụ công tác dạy - học và các hoạt động giáo dục của mỗi Tổ.

3. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục vào các nội dung hoạt động của các đoàn thể, tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Phối hợp thường xuyên với Ban đại diện CMHS của các lớp và Ban đại diện CMHS của trường để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

Tập trung giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ tài sản công và thực hành tiết kiệm trong đội ngũ giáo viên, công nhân viên, đặc biệt là đối với học sinh; Ban thi đua (Đoàn, Đội) cần đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hạn chế hành vi xả rác bừa bãi, viết và vẽ bậy trên tường, trên bàn, phá hoại của công của học sinh; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong giáo dục học sinh,  quản lý tốt các trang thiết bị dạy học.

4. Làm tốt công tác bảo quản, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Tổ chức kiểm kê và bàn giao CSVC từng phòng học cho các lớp quản lý, GVCN hai lớp dung chung phòng học phải có trách nhiệm phối hợp phân công học sinh giữ gìn tài sản chung.

VII. Công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.

Cụ thể hoá các tiêu chí thi đua tại Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25/11/2019 của Bộ GDĐT thành các hoạt động cụ thể để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong nhiệm vụ năm học 2020-2021; bảo đảm công bằng, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc. Bổ sung hòan thiện các tiêu chí thi đua cho CBGVNV trong trường sát thực tế, phù hợp đặc thù của trường, động viên kịp thời các thành viên có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động chung của nhà trường. Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được xem là một trong những cơ sở tham khảo tham gia việc xét các danh hiệu thi đua của giáo viên.Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học của Tổ theo hướng dẫn cấp trên, chú ý xây dựng chỉ tiêu về chất lượng giảng dạy từng bộ môn, từng cá nhân trong tổ và làm căn cứ để xét thi đua cuối kỳ, cuối năm một cách thực chất và công bằng; chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định; tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các hội thi do Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành triển khai thực hiện. Nhà trường đánh giá kết quả thi đua trên cơ sở chất lượng công tác quản lý và chất lượng các mặt hoạt động giáo dục của từng cá nhân trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.Trên cơ sở hiệu quả công việc và thành tích xuất sắc của cá nhân đề nghị Hội đồng thi đua nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm, khen thưởng kịp thời động viên cá nhân có thành tích xuất sắc cho nhà trường.

Thực hiện tốt việc khen thưởng, kỉ luật vì sự tiến bộ của học sinh; bảo đảm thực hiện đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo cảm hứng và động lực phấn đấu cho học sinh; tăng cường các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để rèn luyện ý thức kỉ luật, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, thầy, cô, bạn bè, gia đình và cộng đồng.

D. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Chỉ tiêu của nhà trường.

- Trường: Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh.

- Tốt nghiệp THPT: 99% trở lên .

- Tốt nghiệp  THCS: 99 % trở lên .

- Có HSG cấp thành phố và cấp tỉnh.

2. Chỉ tiêu của các Đoàn thể.

- Đảng bộ: Trong sạch vững mạnh

- Công đoàn: CĐCS Vững mạnh 

- Đoàn TNCSHCM Vững mạnh, Hội LHTN đạt xuất sắc.

- Đội TNTPHCM: Liên Đội vững mạnh .

- Hội Chữ Thập Đỏ: Xuất sắc cấp Tỉnh.

3. Chỉ tiêu của Tổ chuyên môn.

- Ngoại khóa: Ít nhất 01 ngoại khóa/năm học.

- Mỗi tổ/nhóm chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì

- GVDG cấp trường: Ít nhất 02 GV/tổ  

- GVDG, GVCNG cấp thành phố, tỉnh: có ít nhất 02 GV/cấp (nếu có tổ chức).

- Đồ dùng dạy học: có ít nhất 01 ĐDDH xếp loại khá trở lên.

- Mỗi tổ có ít nhất 01 bài viết có chất lượng/01 HK trên trang Website của trường.

- Bài viết chuyên môn về "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học": 01 bài/Tổ CM/năm học.

- Kiểm tra GV: Toàn diện 20%, chuyên đề 80% /năm học.

4. Chỉ tiêu GV.

- Bài viết chuyên môn: 01 bài/GV/năm học. 

- Dự giờ: 05 tiết/HK cho GV dạy 03 năm trở lên; 10 tiết/HK cho GV dạy dưới 03 năm.

- Thao giảng: 01 tiết/HK; 20% số tiết có ứng dụng CNTT.

- 100% thực hiện kế hoạch BDTX.

- 100% GV thực hiện tốt việc cập nhật thông tin trên VnEdu 4.0.

5. Chỉ tiêu của học sinh.

1. Duy trì sĩ số: 98,0%  trở lên 

2. Học sinh bỏ học: Không quá 1,5 %  

3. Xếp loại hạnh kiểm:  Khá, Tốt: 97% trở lên

4. Xếp loại học lực :

- HS Giỏi : 20 % trở lên

- HS Khá: 40 % trở lên 

- HS Yếu: 4,0 %

          - Lên lớp thẳng:      97%                    

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Mỗi Tổ chuyên môn và từng CB,GV, NV của trường dựa vào kế hoạch trên để cụ thể hóa và xây dựng bản kế hoạch của đơn vị và cá nhân mình. Các đoàn thể căn cứ vào kế hoạch này để chủ động  xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai công việc có hiệu quả. 


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Sở GDĐT và Phòng GDĐT (để báo cáo)

- Các đ/c trong BGH  (để triển khai)                                                     (Đã kí và đóng dấu)

- Công đoàn, Đoàn, Đội (để phối hợp thực hiện)

- Các tổ trưởng C/m (để thực hiện)

- Lưu: VP. Nguyễn Văn Trai

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông Báo

 

 

Tin Mới Nhất

Liên kết website

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 2662

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83023

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3360521