TRƯỜNG THCS & THPT TÂY SƠN

14:36 ICT Thứ hai, 27/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động giáo dục » Hoạt Động Của Học Sinh

KẾ HOẠCH Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng nghiệp THCS năm học 2019-2020

Thứ hai - 23/09/2019 10:08
KẾ HOẠCH Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng nghiệp THCS năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng nghiệp THCS năm học 2019-2020

 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS&THPT TÂY SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                      Số: 84 /KH-TS 

                          Đà Lạt,  ngày 27 tháng 8 năm 2019


KẾ HOẠCH

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng nghiệp

THCS năm học 2019-2020


Thực hiện nhiệm vụ năm học trường THCS&THPT Tây Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động NGLL & GDHN THCS năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
          Hoạt động GDNGLL & GDHN là một bộ phận của quá trình giáo dục ở trường trung học. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. HĐGDNGLL & GDHN là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp; là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. HĐGDNGLL & GDHN ở nhà trường phổ thông nhằm giúp học sinh:

Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức được học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản được rèn luyện từ lớp, trên cơ sở đó tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết phân biệt, đánh giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình và người khác; hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mỹ.

Thông qua hoạt động của chương trình GD NGLL nhằm đạt được những mục tiêu sau:

Đảm bảo các nội dung có trong chương trình GD NGLL do Bộ GD&ĐT quy định.

Giúp cho HS hiểu về biển đảo và trách nhiệm của học sinh với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Tổ chức sân chơi lành mạnh cho học sinh sau những giờ học chính khóa.

Ôn tập những kiến thức các em học sinh đã học trong chương trình phổ thông.

Hình thành “ kỹ năng sống” cho học sinh.

Đảm bảo ứng xử thân thiện các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HOẠT ĐỘNG

  1. Chủ điểm giáo dục hàng tháng: 2 tiết / tháng


THÁNG

CHỦ ĐIỂM GIÁO DỤC

9

Truyền thống nhà trường

10

Chăm ngoan học giỏi

11

Tôn sư trọng đạo

12

Uống nước nhớ nguồn

1

Mừng Đảng, đón xuân

2

Mừng Đảng, đón xuân

3

Tiến bước lên Đoàn

4

Hoà bình và hữu nghị

5

Bác Hồ kính yêu

6

            Hè vui, khỏe và bổ ích

2. Lịch hoạt động

THÁNG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG

9

- Truyền thống trường THCS&THPT Tây Sơn, nội qui trường lớp.

- Kỹ năng tự phục vụ bản thân

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

- Kỹ năng xác lập mục tiêu cuộc đời

- Giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Kỹ năng tự quản của Ban cán sự lớp

- Ngoại khoá chung theo khối- Mời báo cáo viên chung toàn trường


- GVCN tự triển khai trên lớp trong giờ chủ nhiệm 

10

- Chăm ngoan học giỏi

- Xây dựng phương pháp học tập bộ môn.

- Kỹ năng xử lý bạo lực học đường

- Kỹ năng tự vệ, bảo vệ bản thân

-  Kỹ năng phòng chống nghiện game online.

- Ngoại khoá chung theo khối


 

11

- Tôn sư trọng đạo

- Kỹ năng phòng ứng phó trước các rủi ro gặp hàng ngày

- Kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân

GVCN xây dựng kế hoạch tự triển khai trên lớp trong giờ chủ nhiệm.

12

- Uống nước nhớ nguồn

- Kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông.

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

- Hội thảo công tác chủ nhiệm

- Ngoại khoá chung theo khối


- Mời Báo cáo viên

1

- Mừng Đảng, đón xuân

- Giáo dục giới tính – SKSSVTN

- Kỹ năng khai thác các trang mạng xã hội và Internet

- Kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống

- Ngoại khoá chung theo khối

- Mời Báo cáo viên


- GVCN chuẩn bị nội dung triển khai trên lớp trong giờ chủ nhiệm

2

3

- Tiến bước lên Đoàn

- Kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc.

- Đội và Đoàn tổ chức các hoạt động chung

- GVCN chuẩn bị nội dung triển khai trên lớp trong giờ chủ nhiệm

4

- Hoà bình và hữu nghị

- Bác Hồ kính yêu

- Ngoại khoá chung theo khối

5

6

-  Hè vui, khỏe và bổ ích

Tham gia sinh hoạt tại địa phương

Lưu ý: Khối trưởng chủ nhiệm và GVCN tích hợp lồng ghép giáo dục các kỹ năng cho học sinh


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thành phần:

Ông Nguyễn Văn Trai - Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung

Bà Đào Thị Thu Nga - Phó hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch HĐNGLL & GDHN năm học 2019 – 2020 và hướng dẫn tổ chức thực hiện, đánh giá.

Khối trưởng chủ nhiệm 6,7,8,9: chủ động xây dựng kế hoạch và phân công tổ chức hoạt động NGLL cụ thể từng tháng theo đúng chủ điểm cho hoạt động của khối mình phụ trách. 

Giáo viên chủ nhiệm các lớp: cùng với khối trưởng chủ nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức HĐNGLL. Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; theo dõi, đánh giá quá trình tham gia hoạt động của học sinh lớp chủ nhiệm.

Đội TNTP Hồ Chí Minh và các bộ phận liên quan trong nhà trường: phối hợp thực hiện theo kế hoạch

  1. Qui định thời gian tổ chức các hoạt động NGLL

Khối trưởng chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động NGLL từng tháng, phân công GVCN trong khối hợp lý và triển khai theo kế hoạch chung của nhà trường ( gửi kế hoạch về Ban giám hiệu trước 1 tuần để phê duyệt).

Khối trưởng chủ nhiệm cần tổ chức cho GVCN trong khối đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo cho Phó Hiệu trưởng phụ trách sau mỗi hoạt động.

  1. Giáo dục hướng nghiệp

Giáo dục hướng nghiệp khối 9 GVCN chịu trách nhiệm lên lớp theo chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
    1. Mục tiêu đánh giá
            - Đánh giá nhận thức của học sinh về các vấn đề trong chương trình, về các năng lực mà học sinh cần rèn luyện.
            - Động viên, khích lệ tinh thần tham gia các hoạt động tập thể, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh.
    2. Nội dung đánh giá
            - Đánh giá về mức độ nhận thức các vấn đề mà nội dung hoạt động cần chuyển tải.
            - Đánh giá về ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động tập thể.
            - Đánh giá hiệu quả đóng góp của cá nhân học sinh vào việc tổ chức thực hiện các hoạt động,…
    3. Quy trình đánh giá
            - Cuối mỗi hoạt động cá nhân tự đánh giá, sau đó tập thể đánh giá cuối cùng GVCN đánh giá. Cuối tháng xếp loại tổng hợp chung. Đánh giá cuối HK là tổng hợp đánh giá hàng tháng gửi kết quả đánh giá cho Phó hiệu trưởng phụ trách.

- Hoạt động NGLL là một trong những căn cứ để đánh giá hạnh kiểm của học sinh.
           Trên đây là kế hoạch HĐGDNGLL &GDHN THCS của Trường THCS&THPT Tây Sơn năm học 2019-2020./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường;

- Công đoàn, Đoàn – Hội – Đội; 

- Khối trưởng chủ nhiệm 6,7,8,9;

- GVCN để thực hiện;

- Lưu VP.               

                          KT.HIỆU TRƯỞNG

                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      Đào Thị Thu Nga

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông Báo

 

 

Tin Mới Nhất

Liên kết website

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 2565

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82926

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3360424