TỔ VĂN CẤP THPT THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ SỐ 2: “N NG CAO HIỆU QUẢ SOẠN GIẢNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH PHẦN THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM”

TỔ VĂN CẤP THPT THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ SỐ 2: “N NG CAO HIỆU QUẢ SOẠN GIẢNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH PHẦN THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM”

    

TỔ VĂN CẤP THPT THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ SỐ 2: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SOẠN GIẢNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH PHẦN THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM”

   Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn Học kỳ I năm học 2017-2018, sáng thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017, tổ Văn THPT đã thực hiện tiết dạy minh họa cho chuyên đề thứ 2 trong học kỳ I: “Nâng cao hiệu quả soạn giảng theo hướng phát triển năng lực của học sinh phần thơ trung đại Việt Nam” với nội dung cụ thể về “Thân phận người phụ nữ tài sắc trong thơ văn trung đại Việt Nam” thông qua bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” của Nguyễn Du. Tiết dạy được thực hiện bởi cô Võ Hoàng Ngọc Trâm với đối tượng cụ thể là học sinh lớp 10B7.

    Tiết dạy đã được tổ chức theo hình thức đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả, học sinh hướng đến cách học chủ động trong việc tiếp cận kiến thức dưới sự điều khiển của giáo viên.

   Chuyên đề định hướng học sinh đi sâu tìm hiểu về thân phận người phụ nữ tài sắc dưới xã hội phong kiến. Những con người tài hoa nhưng lại chịu nhiều đau khổ bất hạnh thông qua hình tượng nhân vật Tiểu Thanh. Qua chuyên đề, học sinh không chỉ tập thói quen chủ động, tích cực hơn trong việc tiếp cận kiến thức mà các em còn cảm nhận sâu hơn về thân phận của người phụ nữ thời phong kiến từ đó các em biết đồng cảm, chia sẻ với nỗi đau thận phận và trân trọng hơn cuộc sống của chính bản thân trong hiện tại.

    Chuyên đề đã phần nào thay đổi hình thức học tập, tiếp nhận kiến thức của học sinh, giúp học sinh phát triển hơn về năng lực đọc – hiểu văn bản. Đặc biệt là văn bản thơ chữ Hán trung đại Việt Nam.

HÌNH ẢNH NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ