HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC   NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

NĂM HỌC 2021-2022


 

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học (2020 – 2021). Thực hiện Công văn số 1501/SGD&ĐT-CĐN ngày 25/08/2021 của Sở Giáo dục – Đào tạo và CĐN giáo dục Lâm Đồng về việc thực hiện dân chủ cơ sở và tổ chức Hội nghị CB-VC và Hội nghị NLĐ từ năm học 2021-2022.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo HĐGD nhà trường, ngày 14 tháng 9 năm 2021 Trường THCS&THPT Tây Sơn phối hợp với Công Đoàn nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm  học 2021-2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đề ra năm học 2020-2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022.

Tham dự  Hội nghị trực tuyến với Trường THCS & THPT Tây Sơn gồm: 

Thầy Nguyễn Văn Trai - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường

Thầy Trần Văn Hậu – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng

Thầy Đặng Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng

Thầy Trần Duy Luật  - Phó Hiệu trưởng 

Ông Phan Văn Lực - Trưởng ban đại diện CMHS cùng các vị PH trong thường trực Ban đại diện CMHS.

Cùng toàn thể CB, - VC, và người lao động Trường THCS&THPT Tây Sơn đang dự trực tuyến và dự tại nhà. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

https://t-f45-zpg.zdn.vn/480/2986077956902352344/676de45f3480c2de9b91.jpg

https://t-f45-zpg.zdn.vn/480/9070426751091293022/70d93546e49912c74b88.jpg

https://t-f17-zpg.zdn.vn/480/4971542577273080533/06867bf3a92c5f72063d.jpg

 

https://t-f17-zpg.zdn.vn/480/2628425299761965598/26bf5a208bff7da124ee.jpg

Cô Dương Thị Ngọc Vũ - Đại diện CB, - VC- NLĐ thông qua chương trình và quy chế làm việc Hội nghị

https://f37-zpg.zdn.vn/32338595466372603/b0cf836752b8a4e6fda9.jpg

Thầy Nguyễn Văn Trai - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết HN CB-VC và những qui định về việc thực hiện dân chủ, đánh giá, tổng kết trách nhiệm của Hiệu trưởng và báo cáo tóm tắc kế hoạch năm học 2020-2021, chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 

https://t-f36-zpg.zdn.vn/480/6405234368652402565/a205369be744111a4855.jpg

Thầy Nguyễn Quang Tám – CTCĐ báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020-2021, phương hướng thực hiện phong trào thi đua năm học 2021-2022.

 

https://t-f19-zpg.zdn.vn/480/6052463653855723428/bfdea6e5d53c23627a2d.jpg

Tham luận của các Tổ CM

 

https://t-f42-zpg.zdn.vn/480/2696968320505230197/161bbea56e7a9824c16b.jpg

Thầy Nguyễn Văn Trai, Hiệu trưởng lên giải đáp các ý kiến đóng góp của CBGVNV

 

https://t-f45-zpg.zdn.vn/480/7682268473816126302/33d41ccb6f12994cc003.jpg

Thầy Nguyễn Quang Tám - CTCĐ lên giải đáp các ý kiến đóng góp của CBGVNV

 

https://t-f45-zpg.zdn.vn/480/7865332444366481986/9dcf789f0946ff18a657.jpg

Cô Nguyễn Thị Thu Sương - TB TTND lên báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021, và chương trình công tác, kế hoạch hoạt động 2021-2022.

 

https://t-f18-zpg.zdn.vn/480/3438659049584245441/762c30e4423db463ed2c.jpg

https://t-f41-zpg.zdn.vn/480/8296726741745142148/f4cee76995b063ee3aa1.jpg

https://t-f41-zpg.zdn.vn/480/4796463728582989543/bdf659732baaddf484bb.jpg

https://t-f45-zpg.zdn.vn/480/4072902549059403164/26db0fe67e3f8861d12e.jpg

https://t-f18-zpg.zdn.vn/480/4814176773021714185/ea28bb2bcaf23cac65e3.jpg

Khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2020-2021.

 

https://b-f39-zpg.zdn.vn/5830639958511058537/a97296d5fa0c0c52551d.jpg

Phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa giữa Hiệu trưởng với CĐ.

 

https://b-f17-zpg.zdn.vn/4491207052315237935/2bd3a85cc48532db6b94.jpg

Thầy Võ Thế Nguyên - Thư ký Hội nghị lên : Thông qua Nghị quyết Hội nghị