TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 lĩnh vực Giáo dục trung học, để tăng cường năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học trong tình hình dịnh bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức triển khai tập huấn “Tăng cường năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học”. Trường THCS&THPT Tây Sơn đã triển khai tập huấn cho giáo viên toàn trường tại điểm cầu Trường THCS&THPT Tây Sơn trong 02 ngày, từ ngày 07/10/2021 đến hết ngày 08/10/2021. Tất cả giáo viên THCS, THPT đều cài đặt và đăng nhập Microsoft Teams để tham gia thảo luận theo bộ môn trong thời gian tập huấn. Hai ngày tập huấn diễn ra hết sức nghiêm túc, giúp giáo viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm hữu ích trong việc giảng dạy trực tuyến.

C:\Users\Admin\Desktop\z2824458551808_6444fbe00764f74332130f28ed62c042.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\z2827704236858_d2eb4523842a08283cb5a344cbf469a4.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\z2827704893697_e93fa9692ff4dcd606def3244201771e.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\z2827705529203_bea9ffb44a450a3b5cd8419c3a343fde.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\z2824457218055_853d2637fbc9baaff98c072779123c5d.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\z2824457147126_2edb5fbf691688b5e0e97edc5b1eb2cc.jpg