CUNG CẤP THÔNG TIN HỌC SINH - NĂM HỌC 2021-222

CUNG CẤP THÔNG TIN HỌC SINH - NĂM HỌC 2021-222

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Kính đề nghị PHHS và HS toàn trường THCS&THPT Tây Sơn cung cấp thông tin của HS và PHHS theo nội dung đường Link dưới đây trước ngày 15/9/2021. Nhà trường trân trọng cảm ơn!

HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN HỌC SINH - NĂM HỌC 2021-2022