KẾT QUẢ GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG 2018

KẾT QUẢ GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG 2018

       Thực hiện công văn S:1923/SGDĐT-GDTrH V/v chuẩn bị và tham gia thi đấu Giải Cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 330/CTrPH-SVHTTDL-SGDĐT
ngày 11/4/2017 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch với Sở Giáo dục và Đào
tạo trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao giai đoạn 2017 – 2020. Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tổ chức
giải Cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng cho học sinh mầm non, tiểu học và trung
học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh

          Tổng số huy chương: 4 bộ huy chương và 1 giải KK, cụ thể như sau: 3 HCV, 1 HCĐ và 1 giải KK.

STT

TẬP THỂ - CÁ NHÂN

LỚP

NỘI DUNG THI

THÀNH TÍCH

1

Nguyễn Lê Ngọc Quý

7A3

Giải nhất đồng đội nam nhóm 7:

11 – 12 Tuổi

Giải nhất (HCV) 11 – 12 Tuổi

2

Từ Long Thuận

6A1

Giải nhất đồng đội nam nhóm 7:

11 – 12 Tuổi 

Giải nhất (HCV) 11 – 12 Tuổi

3

Nguyễn Lê Ngọc Quý

7A3

Giải nhất cá nhân nam nhóm 7:

11 – 12 Tuổi 

Giải nhất (HCV) 11 – 12 Tuổi

4

Từ Long Thuận

6A1

Giải ba cá nhân nam nhóm 7:

11 – 12 Tuổi 

Giải ba (HCĐ) 

11 – 12 Tuổi

5

Võ Đình Lý Nghĩa

9A8

Giải khuyến khích cá nhân nam nhóm 8: 13 – 14 Tuổi 

Không có huy chương