THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI “VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ”

THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI  “VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ”

THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI

“VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ”

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động tham quan học tập trong năm học của trường THCS & THPT Tây Sơn ngày 01 tháng 11 năm 2020 đại diện học sinh khối 9, 10, 11, 12 tham gia buổi tham quan, học tập tại "Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà".

 

 

Qua buổi tham quan học tập nhằm khơi dậy niềm háo hức được khám phá, lòng yêu thiên nhiên, từ đó giúp các em xây dựng ý thức và hình thành hành động cụ thể bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường thiên nhiên; Nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ rừng; Xây dựng và củng cố lòng yêu thích bộ môn, tạo động cơ học tập tích cực cho học sinh; Trải qua ngày tham quan học tập các em được rèn luyện khả năng quan sát, ghi nhớ, báo cáo thu hoạch và trình bày sản phẩm về những vấn đề đã học được trong suốt quá trình tham quan.

Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế là cơ hội để các em thể hiện năng lực sáng tạo của mình, giúp các em biết trân trọng giá trị cuộc sống, định hướng được tương lai cho bản thân, đồng thời qua hoạt động trải nghiệm giúp các em có những giây phút thư giãn bên nhau, hiểu nhau hơn; giúp các em gắn kết với thầy cô bộ môn nhiều hơn và giúp thầy cô hiểu các em nhiều hơn; học sinh có cơ hội vận dụng, liên hệ thực tế cũng như có thời gian sinh hoạt tập thể cùng với các bạn học trong trường.

Thông qua các hoạt động ngoại khóa, học sinh sẽ có cái nhìn thân thiện hơn đối với môi tự nhiên, đặc biệt là ý thức được việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống xung quanh.

 

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động:

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_0460.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_6938.JPG

        C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\z2158849002028_83881577a7ea882cce8ca0362398178c.jpg

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\z2158849010716_f52417536c4af47e834fdf09d177ee38.jpg

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_0675.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_0710.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_6944.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_7022.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_7162.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_7205.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\z2158849006625_0f77e3825da787fe9cb653caf073ba62.jpg

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_0646.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_0525.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\DSC_0596.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\DSC_7070.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\z2158848992297_1ca2ad9f755ca5b7ad0b3d121baba9c1.jpg

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\ht\z2158848999127_0354dd21ea67f986b8646a89c469878d.jpg

                       3

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\DSC_0682.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\DSC_0739.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\DSC_6922.JPG

C:\Users\FPT\Desktop\Hanh\DSC_7277.JPG