THAM QUAN TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CHO HỌC SINH KHỐI 6 NĂM HỌC 2021 – 2022

THAM QUAN TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CHO HỌC SINH KHỐI 6  NĂM HỌC 2021 – 2022

THAM QUAN TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CHO HỌC SINH KHỐI 6

NĂM HỌC 2021 – 2022

Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của trường THCS&THPT Tây Sơn và kế hoạch dạy học Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 năm học 2021-2022. Ngày 12/05/2022, Trường THCS& THPT Tây Sơn đã tổ chức cho học sinh Tham quan trải nghiệm thực tế tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Chuyến tham quan trải nghiệm thực tế có BGH, GVCN, giáo viên dạy môn trải nghiệm lớp 6 và toàn thể 298 học sinh khối 6 tham gia. Hành trình tham quan trải nghiệm thực tế tuy không dài nhưng quả thật đó là những trải nghiệm tuyệt vời cùng sự gắn kết của tập thể các lớp, giúp học sinh khối 6 tìm hiểu về quá trình hình thành các phong trào đấu tranh, các kỷ vật, tư liệu, hình ảnh về Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, bộ ảnh nhà tù Côn Đảo; truyền thống văn hóa địa phương.

 

 

C:\Users\User\OneDrive\Máy tính\55b44fa2-c2b9-4ade-b32d-4659830fa703.jpg

 

C:\Users\User\OneDrive\Máy tính\b512e828-ac16-41a0-b759-3e4268e7c527.jpg

C:\Users\User\OneDrive\Máy tính\adae82a9-ab30-464b-b67c-e6a352b9b176.jpg

 

C:\Users\User\OneDrive\Máy tính\04c93c54-02f9-408e-97ba-7b1b9ee4e0ea.jpgC:\Users\User\OneDrive\Máy tính\a5d2e96c-a3c6-4fb5-8327-6cb07c1c4da4.jpg

 

C:\Users\User\OneDrive\Máy tính\ef8eba0c-9efa-4152-9240-0687116dded4.jpg

C:\Users\User\OneDrive\Máy tính\c58f8948-97ed-4459-9490-ecba7ff26fa3.jpg