Tham Quan Học Tập, Trải Nghiệm ThựcTế Cho Học Sinh Khối 9 Năm học: 2019- 2020

Tham Quan Học Tập, Trải Nghiệm ThựcTế Cho Học Sinh Khối 9  Năm học: 2019- 2020

Tham Quan Học Tập, Trải Nghiệm ThựcTế Cho Học Sinh Khối 9 

Năm học: 2019- 2020

 

Thực hiện: Tổ Ngữ Văn THCS, Tổ Sử - Địa – GDCD THCS, Tổ Lý – Hóa SinhTHCS  kết hợp cùng GVCN Khối 9.

Ông cha ta có câu “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Ngày 5/1/2020, Trường THCS – THPT Tây Sơn đã tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại Đồi Chè Cầu Đất, hầm rượu vang Đà Lạt Ladofoods và Dinh 1. Hành trình kéo dài một ngày quả thật là những trải nghiệm tuyệt vời cùng sự gắn kết của tập thể các lớp. Ngay khi có kế hoạch của nhà trường, phụ huynh ủng hộ, học sinh háo hức đăng kí tham gia. Mọi công tác chuẩn bị được thực hiện nhanh chóng, khoa học. Chuyến đi đã thu hút toàn thể học sinh khối 9, GVCN tham gia.

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\fd30ea407f0b8755de1a.jpg

 

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\fd30ea407f0b8755de1a (1).jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\e41a74c5e48e1cd0459f.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\29c2c38556ceae90f7df.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\500e4050d41b2c45750a.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\52089d750a3ef260ab2f.jpg

C:\Users\Hello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1607.jpg

C:\Users\Hello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1585.jpg


C:\Users\Hello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1574.jpg


C:\Users\Hello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1584.jpg


C:\Users\Hello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1633.jpg

C:\Users\Hello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1621.jpg

C:\Users\Hello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1620.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\853abf47920d6a53331c.jpg

C:\Users\Hello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1609.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\de4121390c73f42dad62.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\57f2e8ffd4b52ceb75a4.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\e7badcf2f1b809e650a9.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\1a0826ba18f0e0aeb9e1.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\302409c1a38b5bd5029a.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\Trải nghiêmj lớp 9\72e4ab5a97106f4e3601.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\62b4e2524818b046e909.jpg